ديگه دل مثل قديم عاشق و شيدا نميشه
تو کتابم ديگه اون جور چيزا پيدا نميشه...


اونوقت تو از من چه انتظاری داری!؟

/ 5 نظر / 46 بازدید
ATLASIIIIIIIIIIIIIIII

واقعا اگر ما آدمها اينقدر از اين و اون توقع نمی کرديم,life could have been so much easier

neda

من که حرفی ندارم!!! جالب بود..

tala7khat

انتظار دارم که تو هم از من انتظاری نداشته باشی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A.K

تو يه کتابی بنويس که توش از اون چيزا پيدا بشه!

zahra

شماره عينکت رو بايد عوض کنی...