...کاش امشب يه خواب خوب ببينم!

/ 2 نظر / 26 بازدید
tiloo

خوشگلي يا خوب تار ميزني؟؟؟

ali

خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------