Philosophy

در زندگی،آدمهايی هستند که دخترهای تاريک در تنهايی
کتابهايشان را از بر ميکنند و مثل خوره اعصاب من را هاشور ميزنند

پ.ن: عزيزم برگرد تا حالم بدتر نشده

/ 0 نظر / 53 بازدید