ميشه پيشم بمونی!؟...تاريکی ازم ميترسه!

/ 2 نظر / 63 بازدید
ترمه

اين جواب اون سواليه که تو کامنتها پرسيدی--> خب طبق قانون سوم نيوتن!!!

parnian

....چيزی ندارم بگم