خب دیگه ناله هم نمیکنم چون ممکنه فکر کنی خوشم اومده و دارم ناز میکنم..
ولی این مثل اینه که صورت مساله رو پاک کنی و سعی کنی ذهنی حلش کنی!

/ 0 نظر / 50 بازدید