و من نه به خاطر حرفای احمقانه تون..نه به خاطر احساسی که خرج
هم ميکنيد...نه به خاطر هر چیزی که فکرشو میکنید.....فقط به خاطر
اینکه خسته نمیشید به شما دو تا حسودیم میشه!

/ 2 نظر / 47 بازدید
Negin

حسودی نکني هااااا ....!