عزيزم ميشه خفه شی!؟ دارم وبلاگ مينويسم!
شايدم من خفه شدم اصلا...با این فرق که اونوقت تو نمیتونی مثل من بنویسی!

/ 1 نظر / 53 بازدید
1

عزيزم می شه تعارف رو کنار بذارريم؟؟؟ بنگ( و يه جسد پای کامپيوتر)