...

داشتم نوشته های روی ديوار کلاسو ميخوندم
یکی ریز نوشته بود:
روی هر سينه سری گريه کند وقت وداع
سر ما وقت وداع تکيه به ديوار گريست...

دلم براش سوخت!

/ 3 نظر / 10 بازدید
tiloo

تا اون لينک رو نذاري اون گوشه من لب نميگشايم، هرگز هرگز. )-X

MaaHe.MeHr

akhey...yadesh bekheir, oon rooza mishod roo divara ham chiz nevesht