معامله قبول ؟

فکر ميکنين قيمت يه روح نسبتا پاک چنده !؟
چند وقتيه دنبال شيطان ميگردم.شما نديدينش..؟

/ 5 نظر / 10 بازدید
tiloo

برو بابا! دلت رو به شيطان خوش کردي؟؟

tiloo

از شيطان ميخواي قيمت بگيري؟ اوضاعِ بازار دستش نيست به مولا.

-

sheytan bozorgtar az khodet koja gir mikhay biyari

mitra

akhe chera shaytan?????

mitra

there is a little evil inside of every woman