...

داشتم باهاش میومدم خونه که یه ماشین حمل بتون دیدیم!
گفت بچه که بوده:
ــ بابا چرا پشت اين کاميونا بعضی وقتا ميچرخه بعضی وقتا نه!؟
ــ عزیزم٬ اينا وقتی خوشحالن پشتشون ميچرخه!
چه بابای باحالی...

/ 0 نظر / 21 بازدید