دلتنگی

ــ تو هم دلت برام تنگ شده بود !؟
ــ مگه کجا رفته بودی؟
ــ هيچی٬بيخيال...

/ 2 نظر / 9 بازدید
tiloo

تو هم دلت برا خودت تنگِ؟

-

تو مگه د‎ل داري ؟؟