استامينوفن جون تو مثل يه توله سگ کوچولو مظلومی!
انتظارم داره ازش تشکر کنم!

/ 2 نظر / 44 بازدید
sahebe pastoo

می گم استامينوفن خواب آور هم هستی ؟ به ساعت اين نظر يه نگاهی بنداز :((:))

1

shahabe pastoo ديگه خواب اور دردی رو دوا نمی کنه. من برات خوابای ديگه ای ديدم!!!