ببين..امشب ساعت 12 آخرين روز امسال تموم ميشه..خب؟
بعد از اون ور ساعت 4:30 سال جديد شروع ميشه..اينم قبول؟
خب حالا میتونی بگی تو 4 ساعت اين وسط تو چه سالی داريم دست و پا ميزنيم!؟

/ 4 نظر / 35 بازدید
جوتي

اون زمانيه که تو در بند هيچ سالي نيستي! يا حتي از اونم بالاتر در بند هيچ سالي نيستي

kid

در 29 اسفند سال 82 (-‌‌‌‌B

kid

يا اينکه اول فروردين سال ۸۱ ... فکر کنم اين بهتر باشه!