زندگی چيز بی ارزشی است و هيچ چيز از آن ارزشمند تر نيست...!

/ 1 نظر / 36 بازدید
Negar_ET

چی بگم!.....