همتونو دوست دارم..
همينجوری الکی!

/ 14 نظر / 46 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sadaf

ولی من در هر صورت اونی که اينجا مينويسه رو دوست دارم!

Atlasi

همه چقدر امروز با احساسات شدن !

tala7khat

هيچی الکيش خوب نيست.حتی دوست داشتن!!!

-

منم بازی؟؟؟؟؟

جوتي

تو الکيم دوست داشته باشي ما قبول داريم! چه بسا دولکيشم قبول کنيم!

زيتون

وای ...من امشب از خوشحالی خوابم نمی بره :))) اونقدر اين ور و اون ور رفتم برای شنيدن اين جمله :) بالاخره يافتمش !

A.K

آره، ميفهمم چی ميگی! از کلمه الکی هم خيلی خوشم مياد هم اينکه بعضی موقع ها ميتونه اعصاب خورد کن باشه به شدت!

fateme

من عاشق الکی دوست داشتنم . به چيزايی عشق بورز که در روشنايی روزی ديگر نا پديد ميشوند

shideh

می بينم که کلی احساساتی شدی!!! کنترل کنترل...