عصر ارتباطات..!

حذف شد...!

/ 3 نظر / 9 بازدید
tiloo

يه عالمه نکتهء انحرافي داشت. اولاً که يه ماهِ تو داري دانشگاه ميري؟؟؟‌ انگار نه انگار که همين ديروز بود که رفته بودي لباسهايِ مکش مرگ ما بخري برا دلبري از دانشجويانِ عزيز. بعدش هدي جون با خانمِ پشتِ تلفن چي ميگفته؟ (-X‌ ببين، اونوقت ميگيم دشمن ميگه قهرم.

tiloo

بعد تو به زوجهايِ جوون چيکار داري بي ادب؟ برو به هم سن و سالِ خودت گير بده )-X . بعدشم النگو خيلي هم خوشگلِ، دلت آب ميشه که نميتوني بندازي! بعد هم بيخود کردن گفتن فقط برا کار و تفريح بياين بيرون. مگه ما کرميم؟ )-X

-

khob ke to am BALE cheshet be pesaraye khoshtipe mardoome onvaght mano maskhareh mikoni ..badesham ihke omadi o nasazi ha ye chize nice omadi begi ke avalesh zede haletoo zadii