نکته!

يه صبح تکراري ابری خيلی بهتر از يه صبح تکراري آفتابيه...

/ 2 نظر / 10 بازدید
tiloo

ديدي گفتم کو تا تو بفهمي! البته به نظر مياد داري ميفهمي.

MaaHe.MeHr

آره...موافقم! راستي مرسي كه سر زده بودي به من‏‏‎‏