ــ رفيق ميبينی ديگه درختا هم درختای قديمی نيستن!
اينو اون دارکوبی که داشت به درختچه مصنوعی نوک میزد بهم گفت...

/ 2 نظر / 31 بازدید
Negar_ET

akhey teflaki darkobe

ali

خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------