پس میتوان نتیجه گرفت:
من تو را لمس ميکنم...پس هستی!

/ 1 نظر / 47 بازدید
پرنیان

من اين چند روزتقریبا هر روز اين صفحه رو باز کردم ولی اين نظر خواهيت برای ترمه هم نوشتم واقعا اذيت می کنه....من ترجيه می دم بهم خيانت کنن يهو برم تو..............يکی ديگه از چيزايی که لمس نمی شه خداست....