من پيری را دوست ندارم..
دستهايم را هيچ جا نخواهم کاشت!
پير هم نخواهم شد...
ميدانم..
ميدانم..
شايد..!

/ 1 نظر / 49 بازدید
alireza

شايد جسما پير نباشی ولی فکرت پيره منظورم اينه که فکرت مسسنه پختس...و از اين صوبتا