Be a Good August Please

امروز صبح، چند لحظه بعد از ریختن قطره به چشم و چند لحظه قبل
از سفید شدن قرمزیهای جمعه شب، همانطور سر به هوا و دهن نصفه باز،
یادم افتاد مسئولیت خوشبخت کردن هیچکدام از دخترهای شهر با من نیست.

و همین مساله، دمای امروز تهران را برای من به قاعده چند درجه فارنهایت پایین آورد.

/ 0 نظر / 976 بازدید