شايد اگه پسر طبقه پايينی اينقدر تو راه پله سيگارت نميزد مرد طبقه
بالاییه اعصابش کمتر خورد ميشد و زنشو نميزد...شايدم ميزد...!

/ 3 نظر / 36 بازدید
GOOm

اگه همسايهء طبقه بالا اينهمه زنش رو کتک نمی زد ،پسر طبقه ء پايين اينهمه اعصابش خرد نمي شد که تو راه پله سيگارت بزنه!

man

همش زيرِ سرِ‌خودتِ‌سعی نکن ملت رو گول بزنی هر کی نشناستت ما که بالاخره ميشناسيمت

loto

سيگارت همون سيگارِ خارجی بيد؟؟