ترجيح!

اومده میپرسه:
...تو ترجيح ميدی تو گرما بميری يا تو سرما يخ بزنی!
تا حالا بهش فکر کردی !؟

/ 3 نظر / 11 بازدید
AtLaSi

man too Garma! lol

ali

خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------