شايد دليل کوچيک موندن مغز دايناسورا فقط اين
بوده که به بزرگترش احتياج نداشتن!

/ 4 نظر / 45 بازدید
mim-alef

و دليل مشابه ای ،برای چثهء بزرگشون که کوچيک نشد!

parnian

چرا مغز ما کوچيک نيست .. شايد دانياسورا دوست نداشتن ديوونه بشن

maghz koochik

نه .... نه چی ؟

gigili

جوابی سوال که تو وبلاگم نوشته بودی:توچی؟ اينو ميبينی!