شايد مصيبت ها يار يکديگرند,وقتی می آيند....با هم می آيند...

/ 4 نظر / 44 بازدید
MaaHe.MeHr

آره..می بينی؟ انگار به هم ديگه وصلن!!!

Atlasi

آره ه ه ه ه ه ه ...يه روز از خوشی ميخوای بميری فرداش از بدبختيت

1

چيه ؟ هم اين زنت طلاق گرفته هم اون يکی؟اين که شد دو تا؟ نکنه به برکت اسلام ۴ تا زن داشتی؟

Negar_ET

ميدونی چيه !منم يه زمانی باهات هم عقيده بودم ولی الان فکر می کنم که مصيبتها وقتی که ميان هر چی بيشتر بهشون رو بدی بيشتر ما رو تحت کنترل خودشون قرار ميدن و اون موقع ميشه که ما ها فکر می کنيم تعدادشون زياد و همه مصيبتها دارن سراغمون ميان. فکر نمی کنی الان ديگه وقتش رسيده که متوجه بشن ديگه نمی خوای مهمون اجباری روحت باشن؟؟؟