روزمرگی من و يه کارگر نونوايی زياد فرقی نداره..
شايد يه کم تو مقياس فقط!

/ 2 نظر / 58 بازدید
reza

چون احساس ديدنی نيست پس مقياس خيلی متفاوت........يا حق

kid

اینو وقتی میتونی بگی که کارگر نباشی