امشب رفته بودم از چیز فروشی چیز بخرم
آقای چیز فروش که پرسید:
از همون همیشگی؟
دوزاریم افتاد که
اوه پسر اوه!

/ 1 نظر / 93 بازدید
Settare

هيم :)