(در باز ميشه!)
عزيزم خونه ای!؟...عزيزم من برگشتم.
(هيچ صدايی نمياد!)
عزيزم بيا تو هيشکی نيست!

/ 2 نظر / 51 بازدید
yeklahze

و شايد تفکر بازيه من ! مرسی که بهم سر زده بودی

1

بدون تصوير؟؟؟؟