ــ منافق حيا کن! ...
ــ بسيجی حيا کن! ...
شرم و حیاتون منو کشته..
اوهوی با همتونم!

/ 0 نظر / 14 بازدید