چقدر از اين آدمايی که ادای خوشبختا رو در میارن حرصم میگیره!
اگه بدبختم رو راست بدبختم..

/ 7 نظر / 50 بازدید
looti

اين رو راستيت من رو کشته!

مريم

خوشبختم با شما همدردم

mim-alef

مام هستيم.

parnian

آخ جون من چقدر خوشبختم .........جونت در ياد .

جوتی

خوشبخت همون کسیه که خر نداره؟

ترمه

راستش من بيشتر عكس اين قضيه رو ديدم. يعني تظاهر به بدبختي.

MaaHe.MeHr

اونايی که خوشبختن و ادای بدبختارو در ميارن چی؟