فرقش اينه که امشب اون دشت بهشت دعوته و من نه..
چقدر از يه مهمونيه شلوغ خوشم مياد!

/ 4 نظر / 48 بازدید
tiloolianpoor

کدوم بی همه چيزی اون رو دعوت کرده ولی تو رو نه؟؟؟ )-X ببين ميری بهشون ميگی من بی اعصاب بشم خدام جلو دارم نیستا! حالا ديگه هرجور راحتن!

bet sar mizanam.

تو مثل اینکه تکلیفت با خودتم روشن نیست،بالا خره ما نفهمیدیم مهمونی شلوغ دوست داری یا بدت می یاد؟

A.K

آخ آخ...نگو که دردتو خوب ميدونم! سر منم اومده!! بقيه رو دعوت ميکنن، اما منو نه!! اما من که ناراحت نميشم! چونکه من از مهمونيای شولوغ اصلا خوشم نمياد!! (البته معمولا فقط تو اينجور مواقع)!!!

1

قربونش برم. خوب بيا پيش خودم :))