يه کتاب کوچولو و نازک با يه جلد آبی و سياه.اگه دقت کنی عکس يه شترسوار با يه هرم رو هم ميتونی رو جلدش تشخيص بدی.اون بالای صفحه هم نوشته:کيمياگر..شايد با خودت فکر کنی که يه افسانه اس راجع به يه مرد که ميخواد مس رو طلا کنه همون فکری که من کردم! ولی وقتی صفحه اول رو باز ميکنی کم کم ميفهمی که بدجوری اشتباه کردی!
شايد ۴-۵ سال پيش بود که خوندمش و شايد از ۴-۵ سال پيش بود که يه جور ديگه به اتفاقاتی که اطرافم ميافتاد نگاه ميکردم.از همون ۴-۵ سال پيش هر اتفاق جزئی که برام ميافتاد برام يه نشونه بود ولی مهمترين اين اتفاقا روز اول دانشگاه اتفاق افتاد.
هفته پيش وقتی برای اولين بار (بجز برای ثبت نام)رفتم دانشگاه تا پامو تو دانشگاه گذاشتم (دقيقا اولين قدمی که توی دانشگاه گذاشتم)يهو بند کيفم در رفت!کيفم افتاد پشت در دانشگاه منم موندم اين ور در دانشگاه!شايد فقط يه اتفاق ساده احمقانه باشه ولی منو بدجوری برده تو فکر..نميدونم معنيش خوبه يا بده.فکر کردم اگه نظر شما ۳ نفرم بدونم بد نباشه !؟
ببخشيد که مطلب اين دفعه اين قدر يه جوری شد!!

/ 9 نظر / 50 بازدید
tiloo

اولاً که إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ؟ تو هم کمياگر بله؟؟؟؟؟ بعدش دوماً که معنيش ميتونه اين باشه که کيفت جنسش خوب نبوده، کيفِ‌ منم تا حالا ۵ بار هيِ تکه پاره شده ولي مامان جون هيِ دوختتش.

tiloo

بعد تعبيرِ دوم اينه که تو اون کيفي، خودتم زندگي. همون طور که کيفت بدونِ خواستِ تو و خارج از ارادهء تو ازت جدا شده و قبل از اينکه خودت بفهمي رفته و واردِ دنيايِ جديدت شد،... به جانِ شما ادامه داره بابا،‌ وايسا الان بقيش رو ميگم.

tiloo

تو هم بدونِ اينکه زندگي بفهمه و خارج از قوانينِ طبيعت، يه وقتي خيلي ساده با پاره شدنِ يه بندِ کوچولو واردِ ‌دنيايِ جديدت ميشي و اميدها و آرزوهات رو ميبيني که شدن واقعياتِ رندگيت.

tiloo

حالا تعبيرِ سوم ميتونه اين باشه که همون طور که تو با پاره شدنِ بندِ نافت تو اين دنيا اومدي، کيفت هم با پاره شدنِ بندِ دستش رفته تو دنيايِ جديد، بدونِ خواستِ خودش. خلاصه داره بهت ميگه که ما از تو بيشتر بلديم و قبل از تو وارد ميشيم با اجازهء‌ داش بزرگِ.

tiloo

بله، و در آخر، يه جوري جد و آبادِ بابامِ نه مطلبِ تو. برو حال کن، هرجا نشستي بگو تيلو جون ۵ ۶ تا نظر گذاشته بود تو استامينوفنمون.

man

bebin az man be to nasihat be harfaye in gosh nakon man khodam behesh pishnehad kardam ke be doctor sar bezane ..vali asle majara ine ke hichki be joz khodet nakhahad fahmid pareh shodane bande kifet chi boode va be chi rabt khahad dasht!!!

mitra

vared shodan be yek donyaye taaze ke khodet khasti va talash kardi ke behesh beresi oonghadra ham pichide nist ke be khetare oon etefagh vasat soal pish biyare

mitra

bebinam.....to neveshti nazare 3 nafar.......mishe manam nazar bedam????? ya in ke manam jozve oon 3 nafaram

mitra

man rooze avale daneshgah nim saat dir residam chon mashin giram nayoomad va masoole oonja koli saram ghor zad......pas in maanish chiye??? shayad bayad bikhiyale dars khoondan besham???/