ميشه هر کسيو زير پا له کرد به شرط اينکه زير کفشات جا بشه!

/ 2 نظر / 53 بازدید
شاپرك

واقعا؟ شرطش فقط همينه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1

من شماره پام ۳۹ يا ۳۸ . شما می تونين يه جوری...؟ البته شرمندم. جسارته!!