ونگ ونگ بچه قنداقی٬بينگ بينگ موبايل آقا چاقه٬پچ پچ و
يه صدايی شبيه کشيده شدن لب روی پوست...

نگاه آقا بليت فروشه کماکان همونجوريه!

/ 2 نظر / 49 بازدید
litlit

لب رويِ پوست؟ من تقريباً در حد خودکشی تلاش کردم که معنيشو بفهمم ولی متاُسفم. بعدی!