Sent from my not very smart phone

این هفته 74 ساعت کار کرده ام.
از شماره ای غریبه 12 تا missed call داشته ام.
8 بار اسیر رویاها و تو چنگ موج رها شده ام.
4 نفر را از phone book موبایلم حذف کرده ام.
3 بار بعد از شنیدن صدای بوق پیغام گذاشته ام.
با 2 نفر دست به یقه شده ام.
1 بار دکتر رفته ام و 1 بار پنچری گرفته ام.

در کندترین لاین ترافیک نه چندان روان طبقه همکف بزرگراه صدر در حرکتم.
چراغ بنزین، تنها نقطه روشن زندگی نه چندان جالب من است.

/ 0 نظر / 695 بازدید