Ver7.0

مهمتر از پرستاری اتاق بچه های تازه به دنیا اومده شغلی وجود نداره!

فکرشو بکن سرنوشت چندصد تا آدم دست پرستاری باشه که چون دیروز شوهرش
طلاقش داده تصمیم بگیره چند تا تغییر کوچولو تو جای بچه ها تو تختاشون بده!

/ 1 نظر / 52 بازدید