...

دلم میخواد بدونم
چند نفر از ما خودمونيم
و نه آرزوهای پدر مادرامون..!؟

/ 7 نظر / 11 بازدید
CHAKERIM

MAN

ري را

خيلي لطف كردي كه منو رئيس گروه دونستي پس شما كي باشين ؟؟!!

tiloo

هيچ کدوممون.

MaaHe.MeHr

age khodemoon boodim ke dige lazem nabood ba oona mokhalefat konim!

MHA

... اگه خودمون باشيم كه فقط ميشينيم و كلمات پر محتوا ، تو وبلاگمون مي نويسيـــــــــم...

خودم

يعنی چی !؟

ali

من خيلی با نو شتن تو حال ميکنم.......خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------