مطمئنم تا صد سال ديگه هروقت نمايشگاهی باشه از اين وسيله ها که خيارو حلقه
میکنه و هويجو خوشکل خوشکل از وسط فر ميده هم فروخته خواهد شد!

جالبتر اينکه هميشه هم مردم دارن ميخرن!

/ 0 نظر / 51 بازدید