شايد تمام نمکی فهيما افسرده شدن مُردن...
میلياردر نفهما هستن هنوز..

ای خدا بگم چی کارت کنه داروين..

/ 1 نظر / 47 بازدید
A.K

آخه خب اگه نمکیه فهيم بود که نمکی نميشد!!! عجبا! من اصلا به اين سوال اعتراض دارم!