صبر کردن تنها کاريه که بدون اشتباه انجامش ميدم!
کلا هيچ کس تو کاری که نوزده سال روش تمرين کرده اشتباه نميکنه!

/ 1 نظر / 43 بازدید
تازه وارد

من همين كار رو هم بي موقع انجام دادم !!!!!!!