الان دقيقا نميتونم بهت بگم خونه تکونی شبيه
اسباب کشيه يا اسباب کشی شبيه خونه تکونی..

ولی ميتونم دقيقا بهت بگم از جفتش متنفرم!

/ 2 نظر / 54 بازدید
mim-alef

بالاخره تو هم گير افتادی،می دونم هم که چقدر از اين کار بدت مياد ):... برای مطلب بالا هم بهت ميگم ،خاطرات رو بتکون...

1

واااااااااااااااای نه. خدای من!!! نکنه تو...؟؟؟ پسر منظور مامان تميز کردن خونه بوده -نه....