من همان مرغم که پر بگشود و بست
ره ز شب نشناخت٬در ظلمت نشست.
نه ش غم جان است و نه ش پروای نام
می زند وائی به ظلمت والسلام...

/ 2 نظر / 32 بازدید
-

خدا بيامرزدت

haman ke shidan bovad shaer.

من هم همانم که شيدان بوَد شاعر.