1600

خيلی بده که يه ماشين تو رو ياد کسی بندازه که ازش متنفری...
مخصوصا اگه تمام خيابونا پر همون ماشين باشن!

/ 1 نظر / 56 بازدید