ديگه نه فيلم ترسناک ميترسونتم..نه فيلم خنده دار ميخندونتم..
گاهی حتی شک ميکنم اين مايع بيرنگ و بی بو و بيمزه آب باشه...!

/ 3 نظر / 49 بازدید
ارشيا

کوتاه ، زیبا ، حرف دل ....!

-

عقل که نيست جان در عذابِ

agha leila

الهی برات بميرم!!!!!!!!!!!!!!